Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.almadecoria.pl.

 

Sprzedającym jest:

P.P.U.H. Kras-Bud Stanisław Sawicki, z siedzibą w Nowej Soli przy ul. Orkana 18, nr NIP 925-000-86-39 nr Regon 008387783. Zakład produkcyjny mieści się w Nowej Soli, przy ul. Wrocławskiej 20.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu: +48 68 356 18 11

lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@almadecoria.pl

 

 

1. Zasady ogólne

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

Sklep internetowy Alma Decoria prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie Alma Decoria są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

2. Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Alma Decoria są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT.

Kupujący może skorzystać z opcji stworzenia swojego konta na stronie Alma Decoria w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.

Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku opcji „za pobraniem”.

 

3. Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

Przesyłka dostarczana jest w terminie od 7 do 21 dni.

Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki ustalanymi indywidualnie. Wysokość opłat uzależniona jest od ilości zamówionego towaru. W trakcie przyjmowania zamówienia Kupujący zostaje powiadomiony o wysokości kosztów transportu i po zaakceptowaniu ich przez Kupującego następuje realizacja zamówienia.

 

4. Płatności

Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia fakturę VAT.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na konto Sprzedającego lub gotówką w siedzibie Sprzedającego.

 

5. Odbiór towaru

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

 

6. Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma odniesienie wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę.

Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. W ciągu 7 dni roboczych Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.

 

7. Procedura reklamacji

Towary dostępne w sklepie objęte są 24-miesięczną gwarancją. Gwarancji nie podlegają jednak źródła światła i uszkodzenia mechaniczne.


8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu realizacji umów sprzedaży.


9. Postanowienia końcowe

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

 

 

 

 

 

 


Alma Decoria
ul. Wrocławska 20
tel. 0048 68 356 18 11
67-100 Nowa Sól
info@almadecoria.pl